Familievirksomhed langt ude på landet: Service og opfølgning er vores dna

Hos JMJ Brørup er der stærkt fokus på MultiOne, hvor der sælges 30-40 af de knækstyrede læssere årligt, sammen med Kubota læsse- og gravemaskiner og Iseki kompakttraktorer. Endvidere importerer smede- og maskinforretningen ved Ribe en tysk maskine, der stabler fire storballer sammen med presningen.

Blandt store kvæggårde og få fritidsbrug og huse langs Fårevej - en fem kilometer lang og kun delvis asfalteret bivej godt ni kilometer fra Ribe - dukker et skilt med logoet JMJ Brørup ApS op ved en flot ombygget landbrugsejendom. Her langt ude på landet driver brødrene Jakob og Morten Kristensen sammen med deres far, Jens Kristensen, deres smede- og maskinforretning med salg og service af ikke mindst MultiOne minilæssere og Kubota læsse- og gravemaskiner samt andre maskinagenturer.

- Vi bor jo ikke ligefrem i et industrikvarter, men med internettet og sociale medier har vi kontakten med kunderne som alle andre virksomheder, understreger de to brødre og indehavere, alt imens telefonen kimer og en lokal landmand dukker op for at købe motorolie.

- Og med to servicebiler og en lastbil rykker vi gerne afsted. For os er det afgørende, at kunderne altid er kørende, og i det hele taget er service, eftermarked og opfølgning en stor del af vores forretning. Vi er vokset op med maskiner. Derfor er det vores dna at altid at tage telefonen og havde både nye maskiner på lager samt et stort reservedelslager.

- Vi er vokset op med maskiner, og derfor kunne spændende at drive en forretning sammen, siger brødrene Jakob (tv) og Morten Kristensen, der i 2009 etablerede JMJ Brørup.

Etableret i 2009

Historien bag JMJ Brørup startede i - ja, Brørup. Her var faderen medindehaver af JV Maskiner. I 2009 solgte han sin ejerandel, og samme år etableredes familievirksomheden på ejendommen på Fårevej ved Ribe, hvor Jakob Kristensen bor med sin familie, og hvor bedsteforældrene i sin tid drev landbrug.

- Vi er som sagt vokset op med maskiner, og derfor kunne det være spændende at lave noget sammen og have en forretning sammen, lyder det samstemmende fra de to brødre.

Jakob (44) kom med en baggrund som landbrugsmaskinmontør, som udlært i Brørup Maskinhandel og gennem fem år i JV Maskiner. Tre år yngre Morten derimod, han er uddannet kok og sejlede en del år i Søværnet i Grønland og Færøerne.

De to brødre deler ejerskabet af smede- og maskinforretningen, hvor eneste medarbejder er deres far, som arbejder både på værkstedet og kontoret.

Faderen Jens Kristensen, der var medejer af JV Maskiner i Brørup, er eneste ansatte i familievirksomheden. Her er han i gang med klargøringen af et eksemplar af maskinforretningens hovedprodukt.

- Vi tre klarer dermed alle opgaver, og vi har ikke ambitioner om at være flere, siger Morten Kristensen og fortæller, hvordan det hele startede i gårdens tomme kostald, hvor der var god plads og til en anderledes lejeudgift end i et industrikvarter.

HCP-forhandlinger

- Vi startede helt i det små, og har løbende renoveret bygningerne, fortæller han videre fra brødrenes lyse og moderne kontorfaciliteter.

- Vi tog forskellige freelance-opgaver ind, blandt andet hos HCP en halv times kørsel herfra, og begyndte med køb og salg af brugte maskiner, beretter Morten, der primært i dag tager sig af salg og reservedele.

Med forbindelsen til HCP i Kroager kom forhandlingen af de italienske MultiOne-læsser og de japanske Iseki kompakttraktorer i stand i 2014.

Fire år senere blev JMJ Brørup forhandler af Kubota læsse- og gravemaskiner som et perfekt supplement til MultiOne-programmet overfor kunderne, som både er landbrug, entreprenører, anlægsgartnere, håndværkere, kirkegårde osv.

- Det bruges i dag i høj grad maskinkraft til aflastning og erstatning for de færre folk, som er til rådighed derude. Vi har lige leveret MultiOne-maskiner til eksempelvis en efterskole, et el-firma og er ved at klargøre en læsser til en campingplads, fortæller Morten Kristensen.

Multimaskine

I den sammenhæng fremhæver han det brede MultiOne-program med knækstyrede læssere lige fra 500 til 2.700 kg, alle med stor løftekraft og med et meget stort redskabsprogram.

- De handy maskiner har et stort olieflow, og der kan ubesværet skiftes mellem redskaberne. Dermed kan maskinen tilpasset 100 procent til kundens behov, og derfor er vi meget dedikerede overfor MultiOne, understreger Morten Kristensen og oplyser, at der sælges årligt 30-40 af disse maskiner, primært i forretningens syd- og sønderjyske forhandlerområde.

JMJ Brørup har en stor dedikation for MultiOne læssere og det store redskabsprogram. Årligt sælges 30-40 af de knækstyrede minilæssere, og der er altid nye maskiner på lager.

Endvidere findes MultiOne i dag også med el-motor, og er derfor klar til de miljøkrav, som vil være i fremtiden fra både den offentlige sektor og private. Blandt andet vil el-maskiner blive efterspurgt i landbruget som et klimatiltag.

Ballestabler

Lige siden 2012 har JMJ Brørup haft importen af de tyske TST Quadro Pac V ballestablere. En aktivitet, som fulgte med fra JV Maskiner.

Maskinen er efterspændt storballepresseren, hvorfra den samler og stabler fire storballer på marken.

- Det giver både en besparelse håndterings- og mandskabsmæssigt i den travle høst, ikke mindst for halmleverandører. Denne automatiske stabling gør ballerne parat til hurtig læsning på vogn eller lastvogn, og dermed mindre marktryk ved bjærgningen, og derfor også den ofte ubehagelige kørsel på tværs af de mange gyllespor i marken, påpeger Jakob Kristensen, der tager sig af den landsdækkende service af de særegne og effektive ballestablere.

På spørgsmålet om der kommer flere og nye produkter på programmet hos JMJ Brørup, siger brødrene samstemmende:

- Det vil vi naturligvis ikke afvise, men det skal passe til ind i forhold både os og vores produkter. Først og fremmest har vi fuld fokus på de nuværende maskiner, netop for at have en stor salgsvolumen og dermed også stærk ekspertise, reservedelsforsyning og altid et udbud af maskinerne på lager.

Kontor, lager og værksted har til huse i den gennemrenoverede tidligere kostald på ejendommen. På billedet Morten Kristensen, der primært tager sig af salg og reservedelene.

JMJ Brørup ApS

Etableret i 2009 på landejendom ved Ribe af brødrene Jakob (44) og Morten Kristensen (41) med hver 50 procent andel

Hovedforhandlingerne er MultiOne minilæssere, Iseki kompakttraktorer, Kubota læsse- og gravemaskiner, samt import af TST ballestablere. Desuden udføres maskinservice

1.000 kvadratmeter værksted, kontor og lager

Foruden de to ejere er deres far, Jens Kristensen, beskæftiget i smede- og maskinforretningen

- Med vores to servicebiler og en lastbil rykker vi gerne afsted. For os er det afgørende, at kunderne altid er kørende, og i det hele taget er service, eftermarked og opfølgning en stor del af vores forretning, understreger indehaverne af JMJ Brørup ApS.