Arbejder mod mere smidige transportregler for høstmaskiner

Det er ikke alle landbrugsmaskiner med bælter, der hører under reglerne for særtransport. Men det kan der blive lavet om på, og derfor har Vejdirektoratet lavet nye tests.

Nogle landbrugsmaskiner hører automatisk ind under reglerne for særtransport, og kan således smidigt få autorisation til at køre på vejene, når de skal bruges på markerne. Men det er ikke alle.

Således kræver kørsel med visse bæltekøretøjer en dispensation, der skal laves individuelt, og det gør reglerne firkantede og upraktiske.

Men noget kan være på vej mod at ændre sig i forbindelse med en opdatering af bekendtgørelse af særtransportloven. Således er der en ny bekendtgørelse under udarbejdelse i Færdselsstyrelsen, og derfor var der for nylig en række tunge maskiner på vejene udenfor Sakskøbing på Lolland.

Skal spille med analysemodel

Udenfor sæsonen kørte en majshøster, en roeoptager og en tung lastvogn på bælter.

For det er muligt, at brugen af bæltekøretøjer fremover kommer med i den nye bekendtgørelse på området. Det vil i givet fald gøre op med den nuværende praksis.

Det var Vejdirektoratet, der stod for testen, hvor man med hjælp af sensorer målte trykket fra en ærtehøster, en roeoptager og en 56 tons tung lastvogn. Målingerne fra Sakskøbing skal nu sættes op mod en analysemodel, der er udarbejdet på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

- Vi har haft to sæt med to sensorer på hvert sæt, hvor de to af dem sidder nede i et hul, der er blevet boret, og når så køretøjet kører hen forbi, så udvider hullet sig, siger Henrik Thustrup, der er projektleder hos Vejdirektoratet.

- Vi har manglet simuleringer for at kunne lave en troværdig model at regne ud efter, for det findes ikke rigtigt for bæltekøretøjer. Nu kigger DTU så på de målinger, vi har, og de skal jo så helst stemme nogenlunde overens med de tal, de har beregnet sig frem til, siger han.

Med målingerne øges muligheden for at få eksempelvis ærtehøstere og roeoptagere med i bekendtgørelsen for særtransport. Det har ikke været muligt at få en kommentar til udviklingen fra Færdselsstyrelsen, der står for det lovgivningsmæssige i sagen.

Håber på nye regler

Med resultaterne vil der kunne blive mulighed for at tage de nye maskiner med ind i bekendtgørelsen, selv om det ikke er afgjort endnu, om det bliver tilfældet. Men nye regler vil være noget, som Simon Ludvigsen, Døllefjelde Maskinstation, vil hilse velkomment.

- Som det er lige nu søger jeg om det før jul om at få lov, der hvor vi skal køre, hvad vi skal køre med og den slags. Det sender vi jo ind til myndighederne, men vi har oplevet, at den tilladelse får vi ikke, før det er for sent, siger Simon Ludvigsen og uddyber:

- Jeg har 25 mand ansat til at hjælpe mig med at høste ærter, og hvis de er rigtig krakilske hos politiet, kan de tage kørekortene fra mine chauffører. Det er ikke okay, siger Simon Ludvigsen.

Han havde lagt maskiner til forsøget i Sakskøbing, og han håber, at tiltagene på området kan munde ud i en permanent dispensation til at køre med for eksempel ærtehøstere på vejene.