42-årig jysk auktionsejer: Han kender alle varerne

Flemming Staunsbjerg købte traktor for konfirmationspengene og blev landmandsuddannet. I dag driver han Jysk Auktion med 200 biler på månedlige netauktioner og mange auktioner med landbrugsmaskiner.

- Jeg plejer at sige, at jeg ikke er specielt god til at læse og skrive. Men jeg har en evne til at huske. Derfor genkender jeg som regel alle de maskiner og biler, vi tager ind til auktionerne. Det er en fordel, når interesserede købere ringer. Det kan være en bule i en dør, måske en manglende kilerem eller en mislyd, når motoren startes. Jeg plejer også at sige, at ingen brugte ting er uden fejl, selvom det måske blot er en pære, som mangler.

For 42-årige Flemming Staunsbjerg, der på 15. år driver Jysk Auktion på adresserne henholdsvis ved Kjellerup og lige nord for Sunds, er det vigtigt at tage alle varerne i øjesyn, netop for at kunne give relevante informationer til kunderne, der tæller lige fra lokale landmænd eller maskinfolk til handelsfirmaer og andre både faste og nye opkøbere over hele verden.

- Og det værdsættes, at man ikke blot siger, at det er en tre meter bred såmaskine. Men at det måske er en luftsåmaskine med rotorharve eller en kombisåmaskine. Her kommer min landbrugsbaggrund til gode, og derfor har jeg en særlig passion for at arbejde med landbrugsmaskiner.

IH-traktor for konfirmationsgaverne

Flemming Staunsbjerg kommer dog ikke fra et landbohjem. Forældrene drev et autoelektrofirma med 35 ansatte og overtog siden bedstefarens bilhandel i Frederiks. Men allerede som dreng var drømmen at blive landmand, og for konfirmationspengene købte han en IH 434 traktor.

Han blev da også uddannet landmand på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg, og som 20-årig købte han den 11 hektar ejendom i Skræ, hvor han stadig bor og har sit auktionsfirma.

- Jeg kunne dog se, at der skulle mange millioner til for at etablere en landbrugsbedrift, og derfor tog jeg arbejde på Isokern, mens jeg også handlede med brugte landbrugsmaskiner og entreprenørgrej samt crossere og ATV’ere. Men ved en fyringsrunde meldte jeg mig frivilligt, da jeg faktisk slet ikke havde tid til at gå på arbejde.

- En start, som jeg aldrig glemmer

Flemming Staunsbjerg havde fået opbygget et større lager af brugte maskiner, blandt andet med opkøb af et par dødsboer, og med sit handelstalent fik han også fingrene i flere varepartier af værktøj, legetøj, køkkengrej mm.

Flemming Staunsbjergs 20-årige datter Michelle er sammen med tre øvrige medarbejdere fuldt beskæftiget i det travle auktionsfirma. I baggrunden maskiner, som skal sælges ved konkursauktionen for Hvidevejs Traktor.

- For at kunne betale huslejen kontaktede jeg et par auktionsfirmaer for at få varerne afsat, men hørte aldrig fra dem. Derfor satte jeg de omkring 650 varenumre pænt op, lavede en hjemmeside og hyrede en auktionarius. Telefonen var rødglødende, og kunder valfartede fra hele landet. Den start havde jeg ikke set komme, og glemmer aldrig denne første auktion.

Det blev startskuddet til Jysk Auktion. Og næste auktion klar to måneder senere med god hjælp af Lotte Trachsel, der her femten år efter fortsat er kontordame og blæksprutte i det nu store auktionsfirma med månedlige auktioner med omkring 200 biler og løbende auktioner over ikke mindst landbrugsmaskiner.

Altid eftersyn

Aktuelt afvikles en konkursauktion over tidligere Hvidevejs Traktor ApS med afslutning søndag den 22. oktober klokken 20, en oprydningsauktion af brugte traktorer og maskiner i forbindelse med åbent hus den 3. og 4. november hos Herborg Smede- og Maskinforretning, og dagen efter afviklingsauktion for Gludsted Maskinhandel.

Flemming Staunsbjergs princip er, at alle skal have mulighed for at se varen. Derfor afholdes altid eftersyn i dagene op til en auktion, hvor han som regel er til stede, og hvor traktoren eller den pågældende bil vil kunne startes eller måske prøvekøres. Ligeledes ligger der på hjemmesiden mange billeder og nærmere beskrivelse af de enkelte varenumre.

For Hvidevejs-auktionens vedkommende står alle katalognumrene på rækker på Stalmosevej 2 nord for Sunds, som Flemming Staunsbjerg erhvervede for tre år siden. Ellers foregår eftersynet som regel ude på sælgerens adresse, hvilket er tilfældet i både Herborg og Gludsted. Ved den efterfølgende auktion, som afsluttes søndag den 12. november, er der samlet eftersyn af effekterne i Ejby - for hele fem konkursauktioner.

Gammeldags tilgang

- For os er det vigtigt at præsentere varerne ordentligt. Derfor tjekker jeg dem altid, og vi sørger for at sætte dem pænt op, også selvom det er til netauktion. Man skal kunne se, om spidserne er slidte på en harve. Den skal ikke blot stå i højt græs eller måske på højkant.

- Jeg har en måske lidt gammeldags tilgang til auktionerne, men det er for mig afgørende, at både sælger og køber har en god oplevelse. Vi arbejder vi ikke med mindstepriser, så i princippet er varen solgt eller gratis. Men hvor vi samtidig sikrer, at auktionen ikke bliver en »udstillingsplatform«, understreger Flemming Staunsbjerg og tilføjer, at alle bud naturligvis er bindende, og varen er købt som beset. En mulighed, som altid er til stede hos Jysk Auktion med eftersynene forud for alle auktioner.

Siden 2016 har alle auktioner foregået på nettet, og typisk med afslutning søndag aften. Er der bud i gang i de sidste minutter, kan der fortsat bydes. Og når sidste bud er faldet, får køberen automatisk faktura på beløbet, tillagt 15 procent salær. Ved bilauktionerne er der dog et fast salær på 3.000 kroner pr. bil.

- Jeg har en måske lidt gammeldags tilgang til auktionerne, men det er for mig afgørende, at både sælger og køber har en god oplevelse, lyder det fra 42-årige Flemming Staunsbjerg, der gør en dyd ud af at præsentere maskiner, bilerne og de øvrige auktionseffekter ordentligt på både billeder og ved eftersynene.

Højere prisniveau

Efterfølgende aftales afhentning af det indkøbte, hvor der kan stilles læssehjælp til rådighed, eller sørges for kontakt til speditionsfirmaer, hvis varerne skal udenlands eller oversøisk.

- Vi har kunder helt i Chile, Moldova, Afrika og det meste af Europa, fortæller auktionsejeren, men understreger, at kun købere med CVR-nummer kan byde hos Jysk Auktion.

Til gengæld kan både virksomheder og private indsætte auktionseffekter hos os. Og som regel er det Flemming Staunsbjerg selv, som besigtiger varerne hos kunderne, inden de sættes på auktion.

- Hele budsummen afregnes til sælger 10-14 dage efter auktionen, og vi kan med tilfredshed konstatere, at interessen for at sætte effekter på auktion generelt er stigende, siger Flemming Staunsbjerg, der vurderer, at prisniveauet også er højere ved auktionsformen end på det traditionelle brugtmarked.

Auktioner accepteret

- Hvor auktionsformen tidligere måske var et tegn på, at det gik skidt i en virksomhed, er det blevet mere accepteret og almindeligt at afholde en auktion, hvis en maskinpark skal udskiftes, eller der skal ryddes op i maskinbeholdningen.

Auktionerne hos Jysk Auktion afsluttes som regel søndag aften klokken 20.00. Af kommende auktioner kan nævnes en oprydningsauktion hos Herborg Smede- og Maskinforretning den 4. november og dagen efter afviklingsauktion for Gludsted Maskinhandel.

På en auktion kan det bedste altid sælges, men ved at samle mindre og mere ukurante effekter i katalognumre, er det Flemming Staunsbjergs erfaring, at alt som regel bliver solgt.

- Og som oftest opnås en sum, som rammer det forventede, måske gennem vores gammeldags tilgang til det at afvikle en auktion.

Bilhandel som en far

Flemming Staunsbjerg glæder sig også over, at det gennem de 15 år har gået stabilt for hans privatejede virksomhed - med fornuftige regnskabsresultater, som udtrykker det på godt jysk.

- Jeg har ikke brugt pengene unødigt for at kunne stå så stærkt som muligt. Jeg har også lært af de nedture, der har været. Bankerne har aldrig set bilerne og maskiner som aktiver, og derfor kan jeg ikke mindst takke Søren Bild, der driver en af landets største brugtvogns- og eksportbilfirmaer i Faaborg, for både at hjælpe i økonomisk trængte tider og nærmest være en far for mig.

Bilerne fra Autohuset er grundstenen i auktionerne, som afvikles hver den sidste søndag i måneden. Her kommer omkring 150 biler fra Faaborg-firmaet, primært varebiler og dyrere biler, mens private og bilforhandlere leverer i størrelsesorden 50 biler hver gang.

Datter arbejder med

Bilerne kan altid studeres i dagtimerne eller efter aftale i det indhegnede område ved Flemming Staunsbjergs ejendom ud til Skive-landevejen tæt ved hovedvej 13.

Landbrugsmaskinerne og andre effekter er samlet på det tidligere smede- og ophugningsfirma ved Sunds. Her bor hans 20-årige datter Michelle, der også arbejder i firmaet.

- Det er herligt, at hun har lyst til det her, og planen er nok, at vi en dag samler alle aktiviteterne herude, siger faderen, inden en interesseret køber er i telefonen for at høre mere til en stor rive, som er med i kataloget over effekterne ved Hvidevejs-auktionen.

På sin 11 hektar ejendom i Skræ, hvor Flemming Staunsbjerg for 15 år siden grundlagde Jysk Auktion, udstilles over 200 biler forud for den månedlige netauktion med købere fra hele verden.

Jysk Auktion

Etableret i 2008 af Flemming Staunsbjerg på hans ejendom i Skræ ved Kjellerup. Her er virksomhedens kontor og udstilling af biler.

I 2020 erhverves ejendommen på Stalmosevej 2, Sunds, hvor primært landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner klargøres og udstilles til eftersyn

Online-auktioner på biler (typisk omkring 200 biler hver gang), ophørs- oprydnings- og konkursauktioner med landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og andet udstyr og grej

Foruden ejeren arbejder datteren Michelle, en kontordame og to pladsfolk i virksomheden